แบบแปลน

TYPE A

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 36 ตรม.

LIVING ROOM TYPE A

LIVING ROOM TYPE A
BEDROOM  TYPE A

BEDROOM TYPE A

TYPE B

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 33 ตรม.

LIVING ROOM TYPE B

LIVING ROOM TYPE B
BEDROOM TYPE B

BEDROOM TYPE B

TYPE C

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 30 ตรม.

LIVING ROOM TYPE C

LIVING ROOM TYPE C
BEDROOM TYPE C

BEDROOM TYPE C